Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙ


ΑΜΠΕΛΙ
Ανάλογα με την περιοχή και την ποικιλία τα αμπέλια βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο E (πρώτα φύλλα) έως Z (εμφάνιση των νεαρών καρποταξιών). Λόγω της μεγάλης περιόδου κατά την οποία επικράτησαν βροχοπτώσεις και αυξημένη σχετική υγρασία υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης της ασθένειας φώμοψη και προτείνεται στους αμπελουργούς να προχωρήσουν άμεσα σε ψεκασμό για την προστασία της νεαρής βλάστησης. Σε περίπτωση συνέχισης των βροχοπτώσεων προτείνεται η επανάληψη του ψεκασμού μετά από 8-10 ημέρες. Επίσης οι παραγωγοί θα πρέπει να επιθεωρούν τους αμπελώνες τους για την πιθανή εμφάνιση του ωιδίου και την έγκαιρη προστασία των νεαρών καρποταξιών με κατάλληλα σκευάσματα.


ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ
Ανάλογα με την περιοχή και την ποικιλία τα ροδάκινα – νεκταρίνια βρίσκονται στο στάδιο Η – Ι (απόσπαση του κάλυκα, νεαρά καρπίδια). Οι παραγωγοί πρέπει να προχωρήσουν σε προστασία της νεαρής βλάστησης από το ωίδιο. Επίσης όταν οι νεαροί βλαστοί αποκτήσουν μήκος 15 – 20 εκατ. χρειάζεται έλεγχος στις νεαρές φυτείες για την πιθανή εμφάνιση των εντόμων καρπόκαψα και ανάρσια.
Άρχισε η έξοδος και η πτήση του ευρυτόμου της αμυγδαλιάς. Συνιστάται στους παραγωγούς να προχωρήσουν άμεσα σε ψεκασμούς με κατάλληλα σκευάσματα για την καταπολέμηση των ακμαίων. Οι ψεκασμοί να επαναλαμβάνονται εβδομαδιαία ιδιαίτερα στην ποικιλία Texas που είναι ευαίσθητη στο έντομο.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ
Οι μηλιές βρίσκονται στο τέλος της άνθησης – καρπόδεση και χρειάζεται ψεκασμό για την προστασία των δένδρων από το φουζικλάδιο.
Οι αχλαδιές βρίσκονται στο στάδιο των νεαρών καρπιδίων και χρειάζονται προστασία από φουζικλάδιο και σεπτόρια. Τις επόμενες 2 εβδομάδες να γίνει έλεγχος για την παρουσία αυγών, προνυμφών και ακμαίων ψύλλας και ψεκασμό με κατάλληλα σκευάσματα εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Επίσης τις επόμενες 2 εβδομάδες πρέπει να γίνει έλεγχος για την εμφάνιση της καρπόκαψας. Οι καρποί γίνονται ευαίσθητοι όταν φθάσουν σε διάμετρο τα 2 εκατ. και αρχίζουν να χάνουν το χνούδι τους.


ΕΛΙΑ
Λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων των τελευταίων 15 ημερών υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για ανάπτυξη κυκλοκονίου. Η ασθένεια αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την έντονη φυλλόπτωση που μπορεί να καταλήξει σε πλήρη αποφύλλωση των δένδρων και τη σοβαρή μείωση της παραγωγής. Προτείνεται η προστασία της νεαρής βλάστησης με κάποιο χαλκούχο σκεύασμα εφόσον οι παραγωγοί δεν έχουν κάνει κανένα ψεκασμό από τις αρχές της άνοιξης. Ο ψεκασμός με χαλκούχα να αποφεύγεται κατά την άνθηση.

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ


ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Είναι απ’ τις σημαντικότερες καλλιεργητικές επεμβάσεις. Πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, όταν το χώμα είναι στο ρώγο του. Είναι καλύτερα, πολλές φορές, να μην γίνει καθόλου κάποια κατεργασία, παρά να γίνει σε υγρό χωράφι και να ζυμωθεί το χώμα. Η ζημιά που θα προκληθεί στην δομή του εδάφους, μπορεί να ακολουθεί την καλλιέργεια όλο το καλοκαίρι.

ΛΙΠΑΝΣΗ
Για να γίνει σωστή λίπανση είναι απαραίτητο να προηγηθεί εδαφολογική ανάλυση. Οι παραγωγοί πρέπει να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της και να την κατατάξουν στις πρώτες τους προτεραιότητες.
Όταν δεν υπάρχει εδαφολογική ανάλυση, προτείνουμε μία γενική λίπανση που θα δώσει στο έδαφος άζωτο σε μεγαλύτερη αναλογία (10-12 μονάδες), φωσφόρο (5-6 μονάδες) και κάλιο (5-6 μονάδες). Για να εφαρμοσθούν αυτές οι μονάδες, χρησιμοποιούνται, συνήθως, τα σύνθετα λιπάσματα 20-10-10, 18-8-8, 18-9-6 και άλλα παρόμοια (που έχουν, δηλαδή, αναλογία αζώτου, φωσφόρου και καλίου 2-1-1 περίπου), σε ποσότητα 40-60 κιλών / στρέμμα.
Από την ποσότητα αυτή:
Μικρό μέρος της εφαρμόζεται στη σπορά (κατά προτίμηση γραμμικά). Η υπόλοιπη, μεγαλύτερη ποσότητα πρέπει να εφαρμόζεται στο τελευταίο σκαλιστήρι (τον Ιούνιο), ώστε να είναι κοντά στην εποχή των μεγάλων απαιτήσεων της καλλιέργειας (από τις αρχές Αυγούστου και μετά, όταν το βαμβάκι καταναλώνει το 70% περίπου του αζώτου, φωσφόρου και καλίου).
Αξίζει να επισημάνουμε εδώ, ότι η υπερβολική μείωση ή και παράλειψη της λίπανσης, στην οποία παρασύρθηκαν κάποιοι βαμβακοπαραγωγοί με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, κάτω από την πίεση του κόστους παραγωγής και τις αυξήσεις των τιμών των λιπασμάτων, είναι μία αντιοικονομική συμπεριφορά, αφού χάνουμε πολλαπλάσια από την μείωση της παραγωγής απ’ όσα «κερδίζουμε» με την μείωση της λιπαντικής δαπάνης. Από την στιγμή που καλλιεργούμε βαμβάκι, είναι απαραίτητο και συμφέρον να κάνουμε τη σωστή λίπανση.

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ
Εφαρμόζουμε διπλή ζιζανιοκτονία ή (πιο συχνά τα τελευταία χρόνια) μόνο μετασπαρτικούς συνδυασμούς. Μετά την απόσυρση αρκετών ζιζανιοκτόνων τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούνται:
1. Ενσωμάτωση
- Σοναλάν 1 κιλό στα 3 στρέμ.
- Pentimethalin (Stomp και παρόμοια) 130-200 γρ. δραστικής ουσίας το στρέμμα (χρησιμοποιείται και σε μετασπαρτικούς συνδυασμούς)
2.Μετασπαρτικά: (επιφανειακά μετά τη σπορά)
- Fluometuron (Κοτοράν και παρόμοια) 125 ως 200 γρ. δραστικής ουσίας το στρέμμα
- Metolachlor (Ντούαλ και παρόμοια) 100 ως 130 γρ. δραστικής ουσίας το στρέμμα
- Harness 200 κ. εκ. το στέμμα

Ο ψεκασμός να γίνεται το βράδυ που οι συνθήκες είναι, συνήθως, ευνοϊκότερες για καλύτερη δέσμευση του ζιζανιοκτόνου στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους (μικρότερη εξάτμιση κ.λ.π.).
Γενικά, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ζιζανιοκτονία κατά την σπορά, γιατί στο βαμβάκι δεν υπάρχουν μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα για την καταπολέμηση των πλατύφυλλων ζιζανίων. Μεταφυτρωτικά μπορούν να καταπολεμηθούν μόνο αγροστώδη ζιζάνια (βέλιουρας, μουχρίτσα κ.λ.π.), με τα γνωστά αγρωστοδοκτόνα.
Για την αντιμετώπιση κυρίως δυσεξόντωτων ζιζανίων (κύπερη κ.λ.π.), εφαρμόζεται με καλά αποτελέσματα και η γραμμική υπό κάλυψη ζιζανιοκτονία με glyphosate , με την χρήση ειδικών ψεκαστικών μηχανημάτων.
Σ Π Ο Ρ Α
Ποσότητα σπόρου: 1,7-2,0 κιλά, περίπου, το στρέμμα.
Αποστάσεις σποράς : Ανά 5 ως 7 εκατοστά περίπου. Αραιότερα σπέρνουμε στα χωράφια που το βαμβάκι παίρνει ύψος.
Προσοχή στο βάθος σποράς. ΟΧΙ ΒΑΘΕΙΑ. Το σωστό βάθος είναι 3 με 4 εκατοστά - δύο δάχτυλα περίπου.
Βαθιά σπορά οδηγεί τις περισσότερες φορές σε επανασπορά.

Σημαντικό είναι, επίσης, ο σβωλοδιώχτης της σπαρτικής να μην ανοίγει αυλάκι γιατί:
α) απομακρύνεται, μαζί με το χώμα, το ενσωματωμένο ζιζανιοκτόνο και φυτρώνουν ζιζάνια στη γραμμή σποράς και
β) αν μετά τη σπορά πέσουν βροχές, δημιουργείται, μέσα στο αυλάκι, υπερβολική υγρασία που προκαλεί σάπισμα του σπόρου και αργότερα των μικρών φυτών. Επίσης, το χώμα που παρασύρεται σ’ αυτή την περίπτωση, από τις πλευρές του αυλακιού, μεγαλώνει το βάθος σποράς και δυσκολεύει το φύτρωμα.

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η εφαρμογή επαρκούς ποσότητας (1 κιλού/στρέμμα) κοκκώδους εντομοκτόνου εδάφους, είναι απαραίτητη και δεν πρέπει να παραλείπεται. Ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, δίνει η χρησιμοποίηση βαμβακοσπόρου επενδυμένου με εντομοκτόνα.
Η προστασία των ωφελίμων εντόμων και η βιολογική ισορροπία, θα πρέπει να αποτελούν βασικό μέλημα για κάθε καλλιεργητή βαμβακιού, από το φύτρωμα και μετά. Έτσι, δεν πρέπει να γίνεται κανένας ψεκασμός με εντομοκτόνα, αν δεν είναι τελείως απαραίτητος. Πολύ σημαντική είναι η αποφυγή ψεκασμών τον κρίσιμο μήνα Ιούνιο, κατά την διάρκεια του οποίου εγκαθίστανται στις βαμβακοφυτείες και αναπαράγονται τα ωφέλιμα έντομα.


Συνοπτικά, οι επίκαιρες για την εποχή οδηγίες - υπενθυμίσεις μας μπορούν να συνοψισθούν σε τρία όχι:

Όχι υπερβολικό βάθος σποράς

Όχι αυλάκι από τον σβωλοδιώχτη της σπαρτικής μηχανής

Όχι τοποθέτηση όλης της βασικής λίπανσης στη σπορά. Κρατούμε το μεγαλύτερο μέρος του βασικού λιπάσματος για το τελευταίο σκαλιστήρι.Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι το τμήμα μας, διάδοχη σε κάποιο βαθμό, κατάσταση του Οργανισμού Βάμβακος, συνεχίζει, στο μέτρο του δυνατού, την σπουδαία προσφορά του αναφορικά με την επιστημονική υποστήριξη της καλλιέργειας, με την ίδια νοοτροπία γεωπονικής δουλειάς μέσα στο χωράφι – δίπλα στον βαμβακοπαραγωγό. Έτσι, είμαστε δίπλα στην καλλιέργεια από την σπορά μέχρι την συγκομιδή και πέραν της προφορικής καθοδήγησης των καλλιεργητών, σε κάθε φάση της καλλιέργειας διανέμουμε φυλλάδια οδηγιών, ώστε οι οδηγίες μας να έχουν την δέσμευση και την εγκυρότητα του γραπτού κειμένου.

Για περισσότερες πληροφορίες σε όλα τα θέματα της καλλιέργειας, οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στους γεωπόνους της υπηρεσίας μας στα τηλέφωνα :
23213-55258, 55259, 55260, 55126.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περισσότερες Ειδήσεις

ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ